Logo Podiumverhuur Haaglanden

Fotowedstrijd

Heeft u een foto van ons podium en wilt u 10% korting op uw volgende podium, stuur dan uw foto naar info@podiumverhuurhaaglanden.nl.

Mochten wij uw foto kunnen gebruiken om reclame te maken voor ons bedrijf, op onze website, social media en/of onze folder, dan krijgt u van ons 10% korting op uw volgende podium.

Voorwaarden

Eisen aan de inzending.

Het podium op de foto, dient te zijn geleverd door Podiumverhuur Haaglanden.

Als deelnemer verklaard u dat de foto in zijn geheel zelf genomen is. Tevens erkent en garandeert u dat de ingestuurde foto een origineel werk is, volledig en alleen gemaakt door u en dat het niet de rechten, handelsmerken, morele rechten, privacy rechten or intellectuele rechten van enkele persoon of entiteit schendt en dat geen enkele andere partij enig recht, titel, aanspraak of belang in de foto heeft.

De wedstrijd geldt alleen voor podia die geleverd zijn binnen Nederland.

Publicatietoestemming.

De foto die u, als deelnemer, instuurd wordt eigendom van het Podiumverhuur Haaglanden.

Door mee te doen aan deze wedstrijd, geeft u toestemming aan Podiumverhuur Haaglannden om de foto te reproduceren, distribueren, vertonen en te gebruiken in alle vormen van promotie van Podiumverhuur Haaglanden.

Publicatietoestemming van derden.

Als de foto enig materiaal of element bevat waarvan de inzender niet de eigenaar is, of waar derde partijen rechten op hebben, en/of als er personen herkenbaar op de foto voorkomen, is de deelnemer verantwoordelijk voor het vergaren, voorafgaand aan het insturen van de foto, van alle overdracht en toestemming om de foto te publiceren. Als een persoon op de foto minderjarig is, is een handtekening van één van zijn/haar ouders noodzakelijk.

Op verzoek van Podiumverhuur Haaglanden is iedere inzender verplicht om binnen zeven dagen na het ontvangst van het verzoek alle ondertekende verklaringen van alle personen op de foto te overhandigen, en/of van de eigenaar van enig materiaal op de ingestuurde foto, toestemming gevend aan Podiumverhuur Haaglanden om de foto te reproduceren, distribueren, vertonen en te gebruiken om de fotowedstrijd te promoten. Op dezelfde manier, op verzoek van Podiumverhuur Haaglanden, moet iedere inzender binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het verzoek, een schriftelijke ondertekende verklaring kunnen leveren van de copyright-eigenaar van ieder beeldhouwwerk, standbeeld, schilderij of ander kunstwerk of copyright-materiaal dat op de ingestuurde foto staat. Door deze verklaring geeft de copyright-eigenaar toestemming aan Podiumverhuur Haaglanden om de foto te gebruiken zoals in dit document omschreven is.

Ten slotte moet de inzender, op verzoek van Podiumverhuur Haaglanden, binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het verzoek, een schriftelijke ondertekende verklaring kunnen leveren van de eigenaar van ieder privé eigendom op de ingestuurde foto, wederom zoals hierboven beschreven.

Aansprakelijkheid

Door deelname aan de wedstrijd verklaart iedere deelnemer dat hij Podiumverhuur Haaglanden en haar partners, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, reclamebureaus, agenten en hun werknemers, functionarissen, directeuren en vertegenwoordigers niet aansprakelijk kan stellen voor claims, verliezen en schade die voortvloeit uit deelname aan deze wedstrijd of gerelateerde activiteiten.